asfanu
Acasă / Despre noi / Programul nostru  
Despre noi

Beneficii pentru familii

Cardul Familiei
Numeroase

Studiu privind familiile
numeroase din România
Chestionar
Rezultate chestionar

Municipalitati prietene
cu familia

Programul Familie 3+

Înscrie-te!

Colaborează

Contact

 

 

European Large Families


Despre noi
Programul nostru

 

Scopul nostru

 • Scopul asociației constă în apărarea interesului social și economic al familiilor, în mod special al familiilor numeroase. (considerăm familie numeroasă o familiile cu cel puțin 3 copii).
 • Familia este locul cel mai potrivit pentru educarea integrală a copiilor, pentru  stabilitate, ajutor reciproc și coeziunea socială a tuturor membrilor.
 • Promovăm solidaritatea între diferite generații printr-o mișcare socială în favoarea familiilo, mai ales în favoarea familiilor numeroase.
 • Familia se bazează pe legătura matrimonială dintre un bărbat și o femeie, printr-un proiect de viață comun, cu fiii și fiicele, care se vor naște sau se vor adopta. În înteresul aparării familiei, includem familiile monoparentale și alte realități existente în societate: părinți necăsătoriți împreună cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei.
 • Fără familie societatea nu poate exista. Fără familii numeroase, societatea nu are viitor.

 

Activitățile promovate de Asociația ASFANU

Obiectivele asociației sunt:

 1. Să își reprezinte membrii la nivel național sau internațional.

 2. își coordoneze și să își consilieze membrii pentru o mai bună dezvoltare a obiectivelor asociației.

 3. Să promoveze, să coordoneze, să colaboreze, să participe și să planifice activitățile sociale, culturale, economice, juridice și de bunăstare în beneficiul familiilor numeroase, precum și inițiativele private din sectorul de afaceri sau non-profit, în beneficiul familiei, în general, și în beneficiul familiilor numeroase în special.

 4. Să coopereze pentru apărarea și îmbunătățirea în continuare a drepturilor acordate familiilor numeroase prin lege; să promoveze adoptarea de măsuri legislative în favoarea familiilor numeroase și a membrilor acestora și să promoveze atitudini sociale pozitive, subliniind toate aspectele pozitive ale familiilor numeroase și impactul pozitiv al acestora asupra societății.

 5. Să promoveze protecția familiilor numeroase, prin conferințe, întâlniri culturale sau alte evenimente publice, precum și prin publicarea de reviste, monografii și broșuri.

 6. Să colaboreze cu alte inițiative care să promoveze apărarea drepturilor tuturor familiilor și ale oricărei vieți.

 7. Să mențină contacte și relații cu alte mișcări și organizații sau asociații cu privire la interesele familiilor mari și ale membrilor acestora atât la nivel de stat, cât și la nivel internațional.

 8. Să promoveze asociațiile asemănătoare în alte locuri.

 9. Să promoveze direct sau indirect orice alte activități în legătură cu cele de mai sus și în beneficiul familiilor numeroase ca un grup sau în beneficiul fiecăruia dintre membrii săi.

 10. Să dezvolte activități economice, cu caracter secundar, ce constau în activități economice directe și servicii prestate, în scopul obținerii de venituri în vederea realizării scopului și obiectivelor Asociației.
 
   
asfanu Str. Carol Davila - 050455 București - România / Tel: +4 0723 751 460 / Email: info@asfanu.ro - Politica de confidențialitate